CÔNG TY TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐẦU TƯ CASA
Workshop : 4/72 (Lầu 1) Quang trung, P10, Q Gò Vấp, HCM
Phone :  08-3.8448.215    08-3.8941.505      -  Sell phone :   09.036.806.42   -  Fax :   08-3.8941.505
Head: 43/14 Trần Hữu Trang, P11, Q.Phú Nhuận, HCM      - Email: info@casa-ac.com

​Head: 43/14 Trần Hữu Trang, P11, Q.PN,  HCM

+ Email:info@casa-ac.com


+ Thuấn Anh:   0903680642

   thuananhvole@gmail.com

   thuananh@giaphuthinh.com


+ Duy Anh:          0913641564

   voleduyanh7873@gmail.com

   voleduyanh@giaphuthinh.com